This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

Global

Početna strana

Misterija bosanskih piramida

global | 06 Januar, 2015 22:46


Do aprila 2005. Bosanska piramida Sunca je bila samo prirodno, piramidalno brdo Visočica (ili Grad) koja je na svom vrhu imala zapuštenu lokaciju nekadašnjeg srednjevekovnog grada Visoki u središnjoj BiH. U razgovorima u Visokom su se ponekad pominjali podzemni tuneli koji su se koristili u Srednjem veku i tu se priča završavala.

 

bosanske piramide


Pojava knjige “Bosanska piramida Sunca” u oktobru 2005. izbacila je validnu hipotezu o postojanju dve kolosalne kamene građevine: Bosanskih piramida Sunca i Meseca s pravilnom orjentacijom prema stranama sveta, zatim s Visočkom dolinom koja je nekada bila u potpunosti popločana i s mrežom podzemnih tunela koji povezuju prve evropske piramide.

Nakon tog momenta, plejada stručnjaka iz različitih oblasti dala je veliki doprinos razotkrivanju tajni bosanskih piramida. Iskusni geolog Nađija Nukić je pronicljivo zaključila da blokovi breče na piramidi Sunca nisu mogli nastati taloženjem i to u obliku piramide formirajući četiri trouglaste strane, potpuno ravne od dna prema vrhu s istim uglom i pravilnom orjentacijom. Nastavljajući njen rad dr. Aly Barakat, geolog iz Egipta, je potvrdio da je piramida Sunca obložena veštački formiranim blokovima breče. Pri tome je pronašao niz drugih, ljudskom rukom obrađenih, ploča peščara na lokacijama piramide Meseca i Zmaja. Građevinski institut iz Tuzle, na čelu s osnivačem mr. Selimom Bešlagićem, analizirao je građevinski materijal koji tvori ove dve piramide konstatujući da je reč o visoko kvalitetnim materijalima koji su obrađeni veštačkim putem, s istim vezivnim sredstvom.

Sjajni geofizičar dr. Amer Smailbegović je analizom satelitskih, termalnih, topografskih i radarskih fotografija regiona ustvrdio postojanje tri dodatne strukture. Dr. Smailbegović je uočio arheoastronomsku orjentaciju piramide Sunce s terasama na njenoj zapadnoj strani koje verovatno prate kretanje sunca tokom različitih godišnjih doba.

 

 Analizom biljnog pokrova piramide Sunca, dr. Sulejman Redžić je utvrdio da ovde neočekivano uspevaju mediteranske kulture što je posledica više temperature piramide Sunca u odnosu na okolna brda. Ta viša temperatura je rezultat postojanja šupljina (prolaza, hodnika, prostorija) u njenoj unutrašnjosti. To je potvrdilo analize Smailbegovića rađene sa satelitskim radarom koji penetrira tlo. Takođe, profesor Redžić je komparacijom breče iz doline Neretve i blokova breče na piramidi Sunca pokazao da koren bora kao svrdlo prolazi kroz breču u dolini Neretve, ali ne može da prođe kroz veštačke blokove od brečastog materijala na površini piramide Sunca. To je razlog što uprkos brojnim pokušajima zasađivanja na piramidi Sunca nema borova koji će dostići dugovječnost i duboke korene.

Sondažni bunari na severnoj strani piramide Sunca su jasno pokazali da se iznad grubih blokova breče nalazi polirani sloj sastava sličnom peščaru. S jedne strane, geolog Nukić je tačno primetila da se to u prirodi ne javlja tim redom već obrnutim, a s druge strane je geolog dr. Barakat potvrdio da su na sličan način građene egipatske piramide s poliranim slojem na vrhu (primer Kefrenove piramide koja je delimično sačuvala taj sloj).

 Od prvog merenja kompasom Bojana Zečevića, preko satelitskog određivanja položaja tri glavne piramide (Sunce, Mjesec, Zmaj) dr. Smailbegovića, potvrde tih tvrdnji iz katastarskog ureda Općine Visoko, do geodetskih i topografskih istraživanja Geodetskog zavoda BiH na čelu s ing. Enverom Buzom, dobijene su važne činjenice o perfektnoj orjentaciji piramide Sunca prema stranama svijeta i zvezdi Severnjači (isto kao i u slučaju Keopsove piramide).

 

visoko


Pedolozi iz Federalnog Zavoda za agropdelogiju su, na čelu s dr. Resulovićem, utvrdili orjentacionu starost zemljanog pokrova na piramidi Meseca. Naime, s prosječnom debljinom od 40 cm, pri čemu je za formiranje jednog centimetra potrebno 250-300 godina, matematički se može odrediti da piramida Meseca nije u upotrebi blizu 12.000 godina!

Italijanski geolog dr. Dario Andretta je analizom stalaktita iz podzemnog tunela Ravne, primenjujući uranijumsku metodu poluraspada ovog materijala, došao do naučnih rezultata o starosti stalaktita od blizu tri hiljade godina. Na obradi su sada uzorci koji su, znatno stariji od ovog prvog analiziranog.

Naravno, prethodno su stručnjaci iz rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi utvrdili da podzemni tuneli, koji prema hipotezi povezuju sve piramide (kao i u Gizi, Sakari ili Teotihuakanu) nisu jamski hodnici niti prirodne pećine. Na ovaj način je promenjena bosanska istorija zauvek: ispod bosanske doline piramida postoje složeni građevinski zahvati koji ne pripadaju ni jednom poznatom istorijskom periodu oficijelne BiH istorije: ni Srednjem veku (600-800 godina), ni Rimljanima (2000 godina), ni Ilirima (2500 godina). Zvanična tumačenja BiH istoriografije nakon toga pominju samo primitivne neolitske te paleolitske kulture. Ali, pećinski čovjek nije gradio kompleks podzemnih tunela dugačak desetine kilometara kroz čvrst materijal breče na dubini od 5 ili 18 metara.

Analizom simbola na megalitnim blokovima pronađenim u podzemnim tunelima, na piramidama i Gornjoj Vratnici, ugledni naučnik dr. Muris Osmanagić je došao do zaključaka koji nas verovatno vode ka jednom od najstarijih evropskih pisama. To će predstavljati novi pozitivni šok za svetsku arheološku zajednicu.

Georadarski eksperti iz Nemačke (LGA) i Srbije (Geološki fakultet iz Beograda) su snimali lokacije na piramidama i Gornjoj Vratnici zaključujući da postoje desetine anomalija koje nepobitno upućuju na intenzivan ljudski rad (prolazi, hodnici, stepenice, zidovi).

 

iskopine


Niz iskusnih radiestezijskih stručnjaka i firmi (Aqua Mundi iz Boegrada, Zoran Alić iz Zagreba, te drugi stručnjaci iz Dubrovnika, Ljubljane, Kanade i dr.) potvrdili su postojanje brojnih unutrašnjih vodenih izvora i tokova unutar obe piramide. Između ostalog, dobijeno je objašnjenje zašto je deo zapadne padine piramide Meseca uvek bez snega. Razlog: postojanje toplih podzemnih izvora mineralne vode lekovitih svojstava. Ista svojstva ima i voda koja izvire ispod piramide Sunca i prati tunel od piramide do mesta Ravne. Stephen S. Mehler u svom naučno-popularnom bestseleru “Zemlja Ozirisova” detaljno govori o egipatskim piramidama kao mašinama za proizvodnju i transformaciju energije pri čemu je voda bila jedan od glavnih izvora energije.

 Britanski naučnik dr. Harry Oldfield je svojom izuzetnom analizom energetskih polja u i iznad bosanskih piramida izveo jedinstveni eksperiment u svetu krajem aprila 2007. Dokazao je da bosanske piramide stvaraju nehomogena, pulsirajuća, vertikalna energetska polja s energetskim generiranjima i pražnjenjima koja ni u kom slučaju ne mogu stvarati prirodna “mrtva” brda već samo veštački objekti na pažljivo izabranoj lokaciji.

 Dve najpoznatije svetske piramide, do pojave bosanske piramide Sunca, bile su Keopsova (Egipat) i piramida Sunca (Meksiko). Dokazano je da Keopsova piramida u svojim dimenzijama utelovljuje matematički broj Pi koji nema konačnu vrijednost (3,1415926535…). Meksička piramida Sunca u sebi nosi kvadratni koren broja Pi koji je, takođe, beskonačan. Hrvatski ekspert dr. Ivan Šimatović učinio je značajan naučni iskorak izučavajući geometriju Bosanske piramide Sunca. Zaključio je da ona u sebi sadrži kvadratne korene iz dva i tri. Reč je o iracionalnim, beskonačnim vrednostima. Za drevne arhitekte ove vrednosti su bile izuzetno značajne. Broj koji nije konačan je živ, on traje, nije statičan. Pogledajmo film o energetskom kretanju polja autora dr. Oldfielda iznad Bosanske piramide Sunca i biće nam potpuno jasna analogija.

Piramide su pravljene da večno pulsiraju. Stoga je i razumljiva izreka da se ljudi boje vremena, a vrijeme se boji piramida.

Na ovaj način, otpočela je nova faza u otkrivanju tajni Visočke doline. Reč je o najvećem, svetskom piramidalnom kompleksu.

Sada, s 2007. godinom, dobijamo odgovore na sledeće pitanje: ‘KOJA JE SVRHA OVIH PIRAMIDA?” Najmodernijom tehnologijom dobijamo odgovor da je reč o energetskoj akumulaciji, nevidljivoj ljudskom oku. Unutar piramida se generira (elektromagnetna) energija i ispušta u prostor direktno iznad piramida. Pri tome, postoji energetska komunikacija među svim piramidama.

Deo arheologa, geologa i istoričara Bosne i Hercegovine i sveta bio je u šoku s pojavom hipoteze o postojanju prvih evropskih piramida na bosanskom tlu. Oni su, učeći studente po udžbenicima napisanim pre 50 godina, a služeći se metodama iz XIX stoljeća, bili potpuno nespremni za nove naučne činjenice. Kako nisu pratili svetska otkrića i primenu modernih satelitskih, georadarskih i ostalih visokotehnoloških disciplina u arheologiji, to nisu ni mogli razumeti vrednost multidisciplinarnih dokaza o kojima govorimo. Svakako, potpuno nepoznavanje materije piramida, značaj njihove pravilne orjentacije prema stranama svijeta, izbor lokacije u BiH koja je na 45 stepenu geografske širine itd. bila je dodatna okolnost koja im nije išla u prilog.

Sada, podižemo naučnu metodologiju u višedimenzionalnu i naprednu tehnološku stvarnost XXI stoleća.

 

Izvor: web-tribune.com
Autor: Dr. Semir Osmanagić

Sinergija ili kako hranom pobediti rak

global | 06 Januar, 2015 22:38

Postoje sve više dokaza da određene komponente u hrani i piću koje koristimo (mineralna voda, vitamini, fitohemikalije, vlakna i masti) u interakciji jedni sa drugima daju telu maksimalnu zaštitu od bolesti i viši nivo zdravlja.

 

zdrava hrana
 

 

Ovaj novi nutricionistički koncept se zove sinergija hrane, i nije se mogla pojaviti u bolje vreme. Čitajući o tome, primetili smo da se uvek “naleće” na 10 istih namirnica, koje se pojavljuju u različitim poglavljima i  knjigama. Nazvaćemo ih 10 sinergičnih super namirnica, zbog toga što imaju sve sastojke sinergičkih potencijala.

Najbolje da idemo na neke od primera sinergične hrane u akciji. Naravno iz nedavnog istraživanja:

Paradajz i brokoli

Kombinacija koja je više nego efektna za usporavanje rasta tumora prostate. Dokazano u istraživanju, gde je mužjaku pacova dat ćelijski implant tumora prostate.

Jabuke sa korom

Smanjuju rizik od raka jer se ispostavilo da se neka od antitumorskih svojstava nalaze baš u jabukovoj kori. Tako da je najbolja kombinacija fitohemije u jabuci zajedno sa fitohemijom njene kore da bi se redukovao rizik od raka. Naravno, ovde treba imati na umu da se ne upotrebljavaju jabuke zatrovane pesticidima kojih ima najviše na i u kori.

Kuvani paradajz, naravno sa ljuskom i maslinovim uljem

98% moćnih fitohemikalija se nalaze u kori paradajza, zajedno sa velikim količinama karotenida. Apsorpcija ovih ključnih sastojaka je mnogo veća kada je paradajz kuvan i pomešan sa maslinovim uljem.

Krstonosno povrće (familija kupusa)

Dve fitohemije koje su prirodno mogu naći u ovom povrću su kambel i indol 3-karbinol, i veoma su aktivni u organizmu kada se kombinuju. Kambel i indol 3-karbinol su u mogućnosti da aktiviraju važne enzime, pomažu detoksifikaciji organizma i eliminišu kancerogene supstance pre nego što budu u stanju da oštete naše gene. Hrana koja je bogata kambelom uključuje prokelj i brokoli. A ostalo krstonosno ili krstašica povrće je bogato indol 3-karbinolom.

Da li je prerano da se napiše knjiga na ovu temu? Istina je da su istraživanja rađena samo na laboratorijskim životinjama, i da je potrebno mnogo više, ali ideja o sinergičnoj hrani je da nas vodi na put potpune preporučene udobnosti.

Ovo je put da se hranimo čitavom biljnom namirnicom, manje obrađenom namirnicom, put koji traži balans u okviru širokih dijetetskih obrazaca. Ne bi trebalo da se fokusiramo na jednu ili dve određene namirnice, već na “nizak nivo masti” i “nizak nivo ugljenih hidrata”.

Naučili smo da kada negujemo naša tela sa najboljim namirnicama koje priroda ima da ponudi, naša tela nam vraćaju sve to na isti način.

10 sinergičnih super namirnica

1. Integralne žitarice

Integralne žitarice imaju nizak nivo masti i nemaju holesterola. Sadrže 10-15% proteina i visok nivo vlakana, skroba, oligosaharida, minerala, vitamina, antioksidanasa, fitohemikalija, i često fitoestrogena. Sa svim ovim hranljivim materijama u jednom paketu, nije ni čudo da obezbeđuju toliko zdravstvenih beneficija, uključujući zaštitu od srčanih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa, gojaznosti, kao i neke vrste raka.

2. Povrće – posebno tamno zelene boje

Bilo da je to povrće sa visokim sadržajem  vlakana, kao patlidžan ili su to krstašica povrće kao kelj i brokoli, sa svojim antitumorskim jedinjenjima. Mogu biti i iz porodice karaotenoida, kao što su šargarepa, slatki krompir i spanać, sa svojom bogatom mešavinom fitohemikalije. Uglavnom, poruka je jasna: što više to bolje! Jedite što više povrća, koliko god možete, i često koliko god želite. Tamno zeleno povrće se pojavilo na svim vrstama sinergičnih prehrambenih lista. Bogate su vitaminom C, imaju visok nivo kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i dobar izvor vitamina E.

3. Orasi

Orasi sadrže mononezasićene masti, kao I fitohemikalije. Većina doprinosi fitosterolima, koji u dovoljnim količinama pomaže snižavanju holesterola, poboljšava imunološki sistem i smanjuje rizik od nekih vrsta raka. Orasi sadrže i neke vitamine i minerale, kao vitamin E, kalijum, magnezijum. Dva oblika vitamina E imaju tendeciju da rade najbolje kada su zajedno, a to su alfa i gama tokoferol. Naći ćete ih u bademima i orasima. Takođe sadrže i omega 3 masne kiseline.

4. Čaj – naročito zeleni

Sa svakim gutljajem dobijate dve jake flavonoide – anthocianin i proanthocianidin, plus, zdrava doza katehina, koje mogu pojačati aktivnost antioksidanasa od oblika vitamina E.  Zeleni i crni čajevi sadrže antioksidanse polifenola, koji blokira oštećenje ćelija, koje mogu dovesti do raka. Fitohemija u čaju ima poluživot od nekoliko sati, pa ako jedan popijemo sad a drugi kasnije, biće to pun pogodak za naš organizam.

5. Maslinovo ulje

Postoje 30 i više fitohemija u maslinovom ulju, od kojih mnoge imaju antioksidantno i antiinflamatorno delovanje u organizmu, pomažući zdravlju srca i štite od raka. Naravno, mogu se naći i u maslinama.

6. Riba

Riba nudi zdravlje srcu  sa omega 3 masnim kiselinama, uz dozu kalijuma. Ona je takođe izvor vitamina D. Nedavno norveško istraživanje je pokazalo da konzumiranje ribe doprinosi višim mentalnim perfomansama u grupi ljudi između 70 I 74 godina. I zbog toga nemasna i masna riba imaju iste zdravstvene beneficije za naš organizam. Možda to nije samo do omega 3 masne kiseline, već kombinacija komponenti koje se nalaze u ribi. Ribe mogu imati odličnu sinergiju sa maslinovim uljem.

7. Paradajz

Paradajz sadrži sve četiri glavne karotenide, koji kao grupa imaju sinergiju. Malo je voća i povrća za koje može da se kaže ovako nešto. Paradajz takođe sadrži tri visoka antioksidansa koji zajedno imaju sinergiju, a to su beta-karoten, vitamin E, vitamin C, kao i likopena, koji ima sinergiju sa nekoliko vrsta hrane.

8. Limun

Cela porodica limuna je prepuna sinergije jer ima dosta vitamina C i fitohemikala, podgrupe flavones, koji imaju antioksidantno i antiinflamatorno delovanje u organizmu. Pomorandže takođe nude dva karotenoida. Grejpfrut je bogat antioksidansima likopena.

9. Laneno seme

Koren lanenog semena izgleda da ima sinergiju unutar sebe na mnogim nivoima kroz vlakna, biljnih estrogena i omega 3 masne kiseline. Ali seme može da ima sinergiju sa nekoliko drugih namirnica, kao što je riba i soja. Zapamtite, laneno seme je osnov, ako želite možete dodati jogurt ili žitarice.

10. Nemasno mleko

Mlečna hrana može biti osnova za zdrave kosti, kalcijum, vitamin D, protein, fosfor, magnezijum, vitamin A i B6, od kojih su neke sinergične zajedno. Kalcijum u kombinaciji sa vitaminom D, na primer, može da smanji rizik od raka debelog creva. Uključujte nekoliko mlečnih  obroka dnevno jer je takođe deo DASH-a (Dietary Approaches to Stop Hypertension) snižavanje visokog pritiska.

Što se tiče mleka i mlečnih proizvoda nekoliko stvari moramo da izuzmemo od preporuke. Pre svega ne preporučujemo mleko proizvedeno u velikim korporacijama a takođe ni proizvode od mleka kod istih.

Mlečne prerađevine kao po pravilu imaju mnogo dodataka od kojih većina nije za preporuku.

Takođe, ako se uoči bilo kakav probavni problem nastao od upotrebe mleka, treba ga izbegavati.

Svi sastojci u mleku mogu se nadomestiti upotrebom voća i povrća.

Ne zaboravite da naprimer peršun ima više kalcijuma od mleka.

Suština mudrosti u sinergiji hrane je evidentna. Predviđamo da će biti evidentna i pet godina nakon ovog teksta. Obaviće se na stotine i stotine studija ali ne više samo na pacovima. Želeli smo prvi da vam prenesemo ove uzbudljive vesti.

Autor: Vestinet.rs

Katolička crkva na silu kastrirala dečake koji su se žalili na silovanje

global | 06 Januar, 2015 22:20

Holandska katolička crkva kastrirala je desetak dečaka u 50-tim godinama prošlog veka da bi ih „izlečila od homoseksualnosti“ ili „kaznila zbog optužbi prema sveštenicima za seksualno zlostavljanje“

 

katolicka crkva 1950


Izveštaj koji prenose brojna udruženja za ljudska prava govore o „uklanjanju testisa operacijom kao tretmanu za homoseksualnost dece ili kazni zbog optužbi sveštenika za seksualno zlostavljanje“. Trenutno je otvorena istraga da bi se doznala imena nesrećne dece.

Brutalna svedočanstva iz tog doba su ovakva:

Henk Heithuis drugi s leva

„Jednom smo pitali **** da skine pantalone kada su devojke otišle. Nakon što je to učinio ostali smo šokirani jer je bio totalno osakaćen. Kasnije nam je odgovorio kako se to dogodilo. Jednom prilikom su ga zavezali za krevet. Kožica između penisa i testisa mu je odstranjena te je uspavan u ambulanti. Kasnije je isto učinjeno i ostalim dečacima. Mogao je čuti njihovo vrištanje.“

The Telegraph je dodao kako je reč o dečacima ispod 21 godine, koji su danas penzioneri, i ima ih najmanje deset. Dokazi o kastraciji postoje i bitno je samo videti ko će biti kažnjen i na koji način. Iz ovog transkripta je zaključeno da je reč o Henku Heithuisu koji je kastriran 1956., nakon što je policiji prijavio seksualno zlostavljanje od strane sveštenika. Taj muškarac je poginuo dve godine kasnije u saobraćajnoj nesreći.

Policija je dete tada odvela u katoličku ludnicu gde se crkva pobrinula da se tako nešto ne ponovi. To dovoljno govori kolika je bila sprega vlasti i crkve u tadašnjoj Holandiji. Crkva je kasnije priznala kastraciju, ali uz papir na kom je bio Henkov potpis uz izjavu da je „kastracija odrađena na vlastiti zahtev“.

Ministarstvo je samo od 1945. primilo 1.800 izveštaja o zataškanim seksualnim prestupima bolesnika u svešteničkim odorama koje je crkva na još bolesniji način prećutala. Ovo udara ozbiljne temelje nekom novom zakonu koji bi osobe kažnjavao i po zapovednoj odgovornosti kada je zataškavanje pedofilije u pitanju. Uvereni smo da bi kazneno gonjen bio i sam vrh katoličke crkve.

Papa Benedict XVI je nedavno homoseksualnost i istopolne brakove prozvao „pretnjom za budućnost čovečanstva“. Zanima nas samo kako će reagovati na kastracije zbog optužbi o pedofiliji. Kakva je praksa verovatno za tako nešto neće imati vremena u protokolu…

 

Izvor: Telegraph
Autor: Ratko Martinović

Valid XHTML 1.0 Strict and CSS.
Powered by blog.rs